Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków

dziecko bawiące się bębenkiem

Aby wesprzeć rozwój naszych podopiecznych, przedszkole oferuje możliwość udziału w zajęciach dodatkowych. W ramach czesnego organizowane są raz w tygodniu warsztaty taneczne z p. mgr Izabelą Grochowską. Podczas ich trwania przedszkolaki biorą udział w zabawach ruchowych oraz poznają tańce ludowe i współczesne. W zależności od wieku i możliwości dzieci ćwiczenia te trwają od 15 do 30 minut. Ponadto wszystkie grupy przedszkolne uczestniczą także w rytmice, stanowiącej początek edukacji muzycznej.

Inną ciekawą propozycją są zajęcia sportowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Takie treningi ruchowe przynoszą przedszkolakom wiele korzyści. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom ich organizm staje się bardziej dotleniony, a kości i mięśnie wzmocnione. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Udział w nich wymaga poniesienia dodatkowych opłaty. 

 

Zumba, zajęcia z logopeda, robotyka

Kolejnymi warsztatami wzmacniającymi sprawność fizyczną jest zumba. Zajęcia te łączą w sobie elementy tańca i fitnessu. Ćwiczenie w grupie zachęca do współpracy i przynosi wiele pozytywnej energii. Treningi prowadzi instruktor Magdalena Wiśniewska, a uczestnictwo w nich jest dodatkowo płatne.

U maluchów w wieku przedszkolnym niezwykle istotne jest prawidłowe kształtowanie mowy. Dlatego też nasza placówka oferuje zajęcia z logopedą. Odbywają się one raz lub dwa razy w tygodniu. W grupach złożonych z trzech osób nie tylko ćwiczona jest prawidłowa wymowa, ale poszerza się także słownictwo malucha. Prowadzącą jest mgr Joanna Dankowska.

Aby rozwijać zdolność logicznego myślenia, maluchy mogą wziąć udział także w dodatkowo płatnych zajęciach z robotyki o nazwie ROBOprojekt. Dzieci w wieku 5 i 6 lat kształtują na nich wyobraźnię przestrzenną i ćwiczą sprawność manualną.