O Przedszkolu Pod Akacjami

kobieta z dziećmiW Przedszkolu „Pod Akacjami” znajduje się 6 oddziałów dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup wiekowych. Działamy przez 12 miesięcy w roku, wspierając rodziców, którzy muszą wrócić do pracy, również w okresie wakacyjnym. Oferujemy wiele interesujących zajęć dodatkowych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków. Są to m.in. rytmika, język angielski, taniec. Ponadto organizujemy teatrzyki, bale i przedstawienia oraz spotkania np. z muzykami filharmonii. Placówka przez większość roku czynna jest od 6:00 do 17:30. Wyjątek stanowią lipiec i sierpień, gdy przedszkole funkcjonuje do godziny 16:00. Nasza kadra przez okres pobytu dziecka w przedszkolu wzmacnia jego prawidłowy rozwój zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i przez organizowanie różnorodnych form zabawy. Nauczyciele wspierają maluchy w zwiększaniu samodzielności, czuwając przy tym nad ich bezpieczeństwem. W razie potrzeby zawsze służą pomocą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

 

Przedszkolem od 2019 roku kieruje mgr Lucyna Jendryka. Nasi pozostali pracownicy to:

 • Nauczyciele:
  • grupa Misie - mgr Karolina Sadowska i mgr Elżbieta Konopka
  • grupa Wiewiórki - mgr Tatiana Pamrowska i mgr Iwona Orienter
  • grupa Zajączki - mgr Dorota Paradowska i mgr Ewelina Osińska
  • grupa Biedronki - Lucyna Grabowicz i Dorota Paradowska
  • grupa Literki- Joanna Madej i mgr Ewelina Osińska
 • Lektorzy:

Tatiana Pamrowska

 • Woźne oddziałowe:

Karolina Masiukiewicz, Kinga Mariańska, Paulina Jordan, Beata Budka

 • Pracownicy kuchni:

Katarzyna Wyżkowska — kucharz

 • Intendent — konserwator:

Marek Jendryka

 

Numer konta bankowego: 48 1090 1072 0000 0001 4842 3806

 

NIP placówki
554 1306 902


Regon
341 33 47 90

 

 

Placówka „Pod Akacjami” jest przedszkolem niepublicznym działającym na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. nr 59),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. nr 60),   
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r. nr 0 poz. 1010 ze zm.),
 • rozporządzeń wykonawczych do ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i o systemie oświaty,
 • statutu przedszkola

W statucie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące celu działalności i zadań przedszkola oraz jego organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

 

Dokumenty do pobrania:

status