Rekrutacja do naszego przedszkola

Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola znajdują się w statucie. O dacie naboru i innych kryteriach rekrutacji decyduje Dyrektor. Rodzice pragnący, by ich pociecha została zapisana do naszej placówki, powinni złożyć w wyznaczonym czasie karty zgłoszenia, gotowy druk znajduje się na stronie internetowej placówki. W trakcie rekrutacji w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz maluchy, których rodzeństwo uczęszcza już do naszego przedszkola. W innych wypadkach o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia decyduje kolejność składanych kart. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia malucha w dowolnym momencie w roku także poza okresem naboru.

 

 Karta zgłoszenia dziecka

rekrutacja